Kommunerne skal kunne sanktioneres

Vi skal stille krav til borgerne om at tage ansvar og selv gøre en indsats. På samme måde skal vi stille krav til kommunerne om at støtte borgere i dette.

Der er utallige historier om at danske kommuner sjofler borgerne.

Igen og igen må jeg konstatere at danske kommuner sjofler deres borgere i en grad, så borgerne bliver mere syge og fastholdt i et sygt system. Det bør kommunerne kunne sanktioneres for.

Årsagen ligner en række indviklede love og regler, som kan være svære at finde rundt i – samtidig i et forsøg på at spare penge.

Lovgivningen skal være mere enkel – og til at forstå for både sagsbehandlere og borgere.

Det nytter ikke at spare med det resultat, at borgerne bliver syge af det. Nogen gange betaler  det sig, at levere en lidt bedre service til borgerne, når vi på den måde sikrer at borgerne hurtigere  kommer tilbage til arbejdsmarkedet – eller børnene dermed vokser op og bliver hele mennesker.

Dem der kan selv, skal selv. Men dem, der er svage og har brug for hjælp. Dem skal vi hjælpe til at de også kan selv!

Kommuner der ikke lever op til loven, skal kunne sanktioneres.