GPS til demente

Lad os skabe tryghed til demente og deres pårørende med GPS trackere.

Vi hører og ser det alle engang imellem. Eftersøgninger af ældre demente borgere. Årsagen er at de har fået forvildet sig ud, hvor de ikke mere kan finde hjem. Nogen gange ender det lykkeligt, at de bliver fundet. Andre gange ender det knap så lykkeligt.

Det sker faktisk ca 1000 gange om året.

I Danmark er ca 87.000 borgere ramt af demens, heraf bor ca 53.000 stadig i eget hjem – og man forventer at tallet er støt stigende, så der i 2030 er 122.000 demente borgere. Derudover er mere end 400.000, der lever som pårørende til en demenspatient.

I dag er det sådan, at hvis man er ude for en trafikulykke, så kan man få hjælp. Men hvis man får en diagnose som demens, så er der ikke meget hjælp at hente – hverken til den demensramte eller de pårørende. 

Det er i forvejen pleje- og energikrævende at være pårørende til en dement forælder, onkel, tante – eller anden nær slægtning. Pårørende til hjemmeboende demenspatienter bruger i gennemsnit 6 timer om dagen på at yde støtte. Det er udover, at de fleste pårørende er voksne børn, der har eget liv med arbejde og børn, de også skal passe.

Både som tryghed for den demensramte – og for de pårørende har Det Konservative Folkeparti heldigvis stillet forslag om at give en GPS til hjemmeboende borgere med demens. Selvfølgelig skal det kun ske efter grundigt samtykke med borgeren – og det er kun de pårørende, som kan finde den demensramte borger, når vedkommende tager en GPS på. De gør det allerede i Gentofte med stor succes.

Der er ingen tvivl om, at GPS systemet vil give en større tryghed og livskvalitet for både personen med demens og de pårørende.

Derudover skal Politiet bruge færre ressourcer på at finde forsvundne personer med demens. Det er faktisk fire årsværk på landsplan. Fire årsværk, som vi dermed kan bruge på andet godt politiarbejde.

Det er ikke sjovt, at opleve sine nære forsvinde mere og mere til en sygdom som demens. Så lad os trods alt give disse mennesker den tryghed, at vi altid kan finde den demente borger igen, når han eller hun kommer på afveje.