Ordentlighed i alt vi gør

Mennesker frem for systemet skal ikke blot være ord, men også syret ind i alt vi gør. Alle borgere har krav på menneskelighed og værdighed.

Vi skal behandle borgere, der ikke kan selv, med menneskelighed og værdighed. Give dem rettigheder, som de kan stole på, så de ikke skal gå til møder på kommunen og frygte, hvilket skøn man deroppe er kommet frem til.

Jeg vil gerne give private aktører frit spil på markedet – og jeg vil gerne give de svage borgere mulighed for at vælge de rette og måske private løsninger. Jeg vil ikke fokusere på, at tvinge borgerne ind i offentlige løsninger.

Jeg mener ikke, det skal være kommunale forvaltningsfolk, der skal lave skøn over, hvad en borger har ret til. Men det skal vurderes af fagpersoner, som ved noget om de specifikke sygdomme og diagnoser. De behøver ikke altid være ansat af kommunen.

Jeg synes, der skal være en grænse for hvad vi bruger af offentlige kroner. MEN vi skal bruge vores fælles penge rigtigt. Og det er f.eks. at hjælpe de borgere, som ikke kan selv. Vi skal hjælpe dem til at være så selvhjulpne som muligt. For det vil de faktisk også helst selv. De allerfleste vil jo gerne kunne klare sig selv. De synes ikke, det er sjovt at skulle bede om hjælp igen og igen.

Der er ingen tvivl om, at vi skal have rettet op på velfærdssamfundet, som er ved at køre af sporet. Men spørgsmålet er hvordan. Min løsning er ikke at give kommunerne ret til at skønne – men at spare på mistro til fordel for tro på at borgerne gerne selv vil klare sig selv.

Vi skal have ordentligheden tilbage. Ordentlighed i mødet med andre mennesker – tillid og tiltro.